Rada Techniczna nr 78

W dniu 20 lipca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 78.

  1. Omówiono temat Porozumienia między współuczestnikami realizacji równoległych inwestycji – budowy S11 oraz budowy infrastruktury systemu GSM-R.
  2. Roboty rozbiórkowe/wyburzeniowe  w miejscowości Łomnica zostały zakończone w dniu 16.07.21r. Wykonawca przedłożył protokoły z utylizacji materiałów rozbiórkowych.
  3. Inspektor Mostowy przekazał, że roboty przebiegają zgodnie z przekazanym przez Wykonawcę planem robót i nie wniósł uwag.
  4. Inżynier Kontraktu potwierdził. że roboty są prowadzone zgodnie z oczekiwaniami pod względem jakości i tempa prac.
  5. Wykonawca, zgodnie z deklaracją z ostatniej Rady Technicznej, złożył Program Naprawczy dotyczący podpory B obiektu MS-4.
  6. Dnia 19.07.2021 otrzymano wycenę dla cichej nawierzchni od Wykonawcy. Temat cichej nawierzchni jest procedowany jako polecenie zmiany.
  7. Omówiono występujące roszczenia.
  8. Omówiono sprawy finansowe.
  9. Postęp prac: