Rada Techniczna nr 77

W dniu 13 lipca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 77.

 1. Wykonawca przekazał do PKP PLK projekt Porozumienia do podpisania między współuczestnikami realizacji równoległych inwestycji.
 2. Wykonawca przekazał do PKP wniosek o opracowanie regulaminu wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej linii kolejowej nr 143 oraz zgodę na prowadzenie prac w lokalizacji i zakresie określonych w regulaminie głównym PKP PLK S.A.
 3. Główny Inspektor Drogowy poinformował, że w zakresie robót drogowych nie wnosi  uwag, roboty prowadzone są na bieżąco zgodnie ze złożonym programem Wykonawcy i z zatwierdzonym Projektem Wykonawczym.
 4. Obiekt MS-2 – prowadzenie monitoringu osiadań po każdym etapie robót w celu kontroli, jak obiekt się zachowuje po rozdeskowaniu, zasypywaniu przyczółków i przy kolejnym obciążaniu ustroju nośnego.
 5. Obiekt MS-4 – trwa analiza zmiany posadowienia obiektu.
 6. Postęp prac wg Zamawiającego jest zadowalający.
 7. Temat cichej nawierzchni jest procedowany jako polecenie zmiany.
 8. Zakończone zostały negocjacje cenowe związane z realizacją zamówienia dodatkowego na ekrany.
 9. Wykonawca przesłał wyniki próbnego obciążenia pala  – podpora A obiektu MS 13.
 10. Omówiono występujące roszczenia.
 11. Omówiono sprawy finansowe
 12. Postęp prac