Rada Budowy nr 25

W dniu 6 lipca 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 25.

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II (24 miesiące) – wynosi 93,00 %.
 2. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 61,52 %.
 3. Zaawansowanie finansowe to 23,50% w stosunku do całości kontraktu.
 4. W minionym miesiącu został zakończony temat składania ZPRS.
 5. W minionym miesiącu na całym dostępnym placu budowy, odbyło się kilka spotkań komisji odbioru oznakowania robót, na czas realizacji.
 6. W czerwcu zostały zakończone i protokolarnie odebrane badania archeologiczne. Przekazano je Wykonawcy.
 7. Główny Inspektor Drogowy stwierdził, że roboty w zakresie drogowym prowadzone są zgodnie ze złożonym Harmonogramem oraz nie wniósł żadnych większych uwag.
 8. Inspektor Mostowy potwierdził wszystkie realizowane roboty mostowe przedstawione przez Wykonawcę. Zaznaczył, że rozpoczynają się prace przy nowych obiektach na nowych frontach, co wiąże się z koniecznością przygotowania placów do składowania zbrojenia.
 9. Konsultant nie wnosi uwag do postępu prac na budowie, wręcz jest zadowolony zarówno z tempa prac, jak i jakości wykonania.
 10. Zamówienie dodatkowe – zabezpieczenie szczelin między obiektami. Temat jest procedowany w GDDKiA oddział Opole – Wykonawca otrzymał  podpisane protokoły z negocjacji.
 11. Omówiony został temat konieczności realizacji robót dodatkowych w zakresie ochrony środowiska, jak: dodatkowe ekrany akustyczne, cicha nawierzchnia, dodatkowe separatory.
 12. Omówione zostały sprawy finansowe.
 13. Omówione zostały występujące roszczenia.