Rada Techniczna nr 76

W dniu 29 czerwca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 76.

 1. Wprowadzono uwagi do Protokołu z Rady Technicznej nr 75.
 2. Wykonawca zgłosił planowane rozpoczęcie budowy zbiorników retencyjnych.
 3. Główny Inspektor Drogowy poinformował, że w zakresie robót drogowych nie wnosi żadnych uwag, roboty prowadzone są na bieżąco zgodnie z zatwierdzonym Projektem Wykonawczym.
 4. Temat cichej nawierzchni oraz ekranów akustycznych jest procedowany. W czwartek w bieżącym tygodniu odbędzie się spotkanie, na którym zagadnienia będą dalej omawiane.
 5. Finalizuje się temat negocjacji cenowych związanych z realizacją zamówienia dodatkowego na ekrany.
 6. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu w dniu 11.06.21r.. Wykonawca  przygotował dokumentu PZJ, w którym wskazał niezbędne pozycje do  usunięcia i utylizacji rdestowca. Dokument został zweryfikowany i przyjęty przez Inżyniera.
 7. W minionym tygodniu zostały wykonane zaroby próbne dla betonów klasy C40/50 i C50/60 z przeznaczeniem na ustroje nośne.
 8. Przekazano programy odcinków próbnych dotyczące stabilizacji warstwy mrozoochronnej oraz ulepszonego podłoża.
 9. Od ostatniej Rady Technicznej nie wpłynęło żadne nowe powiadomienie o Roszczeniu.
 10. Omówiono sprawy finansowe.
 11. Postęp prac

Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR)