Rada Budowy nr 24

W dniu 8 czerwca 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 24.