Rada Budowy nr 24

W dniu 8 czerwca 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 24.

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II (24 miesiące) – wynosi 88,89%.
 2. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 58,80 %.  
 3. Zaawansowanie finansowe: 20,97 % w stosunku do całości kontraktu.
 4. Temat Gwarancji zwrotu zaliczki został sfinalizowany i Inżynier wystawiła PŚP 24 na drugą ratę zaliczki dla Wykonawcy.
 5. W minionym miesiącu, jako że Wykonawca realizował różne asortymenty robót, na różnych frontach – na całym dostępnym placu budowy, odbyło się kilka spotkań komisji odbioru oznakowania robót na czas realizacji.
 6. Większość działek została przekazana Wykonawcy, poza tymi, na których są prowadzone archeologiczne badania oraz działki z terenów PKP PLK oraz PKP Nieruchomości.
 7. Bieżący postęp robót omawiany jest na Radach Technicznych oraz Radach Roszczeń.
 8. Przedstawiciel Wykonawcy poinformował, że na chwilę obecną jest 19 czynnych organizacji ruchu. Wykonawca zamknął drogę Wojewódzką 487. Pojazdy poniżej 5 ton będą się poruszać drogami niższej klasy. Pojazdy powyższej 5 ton będą się poruszać drogą krajową w stronę Kluczborka na Gorzów Śląski. Ten etap organizacji ruchu został zaplanowany jako obowiązujący do 2giego kwartału 2022.
 9. Konsultant nie wnosi uwag do postępu prac na budowie, wręcz jest zadowolony zarówno z tempa prac, jak i jakości wykonania.
 10. Kierownik Projektu wyraził zadowolenie z postępu prac realizowanych w zakresie robót budowlanych.
 11. Omówiono występowanie nieprzewidywalnych warunków fizycznych na placu budowy, tj. rośliny inwazyjnej zwanej rdestowiec oraz gniazdo skowronka.
 12. Wystąpiono z roszczeniem dotyczącym niezinwentaryzowanego wcześniej składowiska odpadów  – w dwóch lokalizacjach. Sprawa jest procedowana.
 13. Temat zamówienia dodatkowego: Zabezpieczenie szczelin między obiektami jest procedowany w GDDKiA.
 14. Omówione zostały sprawy finansowe.
 15. Omówione zostały Polecenia Zmian.
 16. Omówione zostały roszczenia.