Rada Techniczna nr 72

W dniu 25 maja 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 72.

 1. Konsultant nie wniósł uwag do postępu robót terenowych na inwestycji. Jakość prac Wykonawcy zdaniem Konsultanta jest na chwilę obecną zadowalająca.
 2. Na WD-16 są już wykonane Pale CNC.
 3. Przedstawiciel Konsultanta poinformował, że zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez Kierownika, place składowania materiałów w rejonie robót mostowych mają być utwardzone, ze spadkiem, w celu zapobieżenia gromadzenia się wód opadowych.
 4. Przedstawiciel Konsultanta zwrócił uwagę, aby utrzymywać drogi technologiczne w obrębie obiektów mostowych, które służą do dowozu materiałów.
 5. Temat wzmocnienia podłoża kolumnami DC/DR w m. Łomnica został przełożony na kolejną naradę.
 6. Finalizuje się temat negocjacji cenowych związanych z realizacją zamówienia dodatkowego na ekrany akustyczne.
 7. Inżynier przekaże w dniu dzisiejszym za pismem akceptację planu badań laboratoryjnych z drobnymi uwagami do wyjaśnienia.
 8. Konsultant poinformował, że w dniu 30.04.21r. odbyły się badania korelacji dla VSS i płyty dynamicznej na przygotowanych poletkach doświadczalnych. W dalszym ciągu oczekujemy na wyniki badań w tym zakresie.
 9. Na terenie działki nr 253/2 (obręb ewidencyjny Ciarka 0073), znaleziono gniazdo skowronka. Służby Inżyniera na polecenie Kierownika Projektu monitorują co 2 dni zasiedlenie gniazda.
 10. Omówiono występujące roszczenia.
 11. Omówiono sprawy finansowe.
 12. Postęp prac

TOR