Rada Techniczna nr 71

W dniu 18 maja 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 71. Najważniejsze tematy narady:

 1. Wykonawca zgłosił rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji deszczowej od dnia 17.05.2021 oraz od 18 maja rozpoczęcie budowy kanału technologicznego.
 2. Zamawiający pozytywnie zaopiniował Plan Działań Ratowniczych.
 3. Aktualnie równolegle prowadzone są roboty na 15 obiektach mostowych. Obiekty WD1, WS5, WS23, WS25, WS25a pozostają zlokalizowane na terenach nie przekazanych do realizacji w związku z czym roboty tam nie mogą zostać rozpoczęte. Na MS-27 rozpoczną się w najbliższym czasie roboty przygotowawcze tj. odhumusowanie i przygotowanie pod platformy. Wszystkie pozostałe roboty z tych nierozpoczętych, a dostępnych przebiegają zgodnie z harmonogramem.
 4. Służby Inżyniera monitorują prawidłowość oznakowania poziomego i pionowego.
 5. Konsultant nie wnosi uwag do postępu robót terenowych na inwestycji.
 6. Wykonawca złożył aktualizację oferty w zakresie udzielenia zamówienia dodatkowego dla ekranów akustycznych.
 7. Wykonawca inwentaryzuje na bieżąco natrafiane, niezinwentaryzowane sieci i następnie przekazuje informację do projektanta. Na dzień dzisiejszy trwa analiza po odkryciu na danym obszarze kompletu sieci drenarskiej, co będzie skutkowało opracowaniem kompletnego rozwiązania, celem przechwycenia przerwanych drenaży.
 8. W celu uzyskania kompletu dokumentacji ST – zostały do złożenia  rewizje specyfikacji na nawierzchnie oraz elementy wyposażenia.
 9. W celu usprawnienia działań monitorujących jakość prac, Inżynier w każdy czwartek zaplanuje ilość badań kontrolnych wykonywanych w kolejnym tygodniu.
 10. Na terenie działki nr 253/2 (obręb ewidencyjny Ciarka 0073), znaleziono gniazdo skowronka, które jest obecnie monitorowane.
 11. Omówiono bieżące roszczenia.
 12. Omówiono sprawy finansowe.
 13. Postęp prac

TOR