Rada Budowy nr 23

W dniu 11 maja 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 23.

  1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II (24 miesiące) – wynosi 84,64%.
  2. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 55,99 %.  
  3. Zaawansowanie finansowe: 10,70 % w stosunku do całości kontraktu,  a 98,64% w stosunku do etapu projektowego.
  4. Temat projektu Gwarancji Zwrotu Zaliczki był jednym z podstawowych tematów formalno-prawnych minionego miesiąca. Na bieżąco weryfikowane były propozycje projektu ww. dokumentu.
  5. Na całym dostępnym placu budowy odbyło się kilka spotkań dotyczących odbioru oznakowania robót na czas ich realizacji.
  6. Omówiono sprawę przekazania działek z terenów PKP PLK oraz PKP Nieruchomości.
  7. Bieżący postęp robót omawiany jest na Radach Technicznych oraz Radach Roszczeń.
  8. Tymczasowa Organizacja Ruchu