Rada Techniczna nr 70

W dniu 4 maja 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 70.

Najważniejsze tematy narady:

  1. Przekazanie działek PKP PLK oraz PKP Nieruchomości – sprawa nadal nie została rozwiązana. Trwają intensywne prace nad zamknięciem tego tematu.
  2. Wzmocnienie pod nasypami w miejscowości Łomnica – trwają prace nad znalezieniem najlepszego rozwiązania.
  3. Wykonawca przekazał do akceptacji kolejne Karty Nadzoru Autorskiego dotyczące obiektów mostowych.
  4. Omówione zostały tematy prac objętych Poleceniem Zmiany.
  5. Przeprowadzono badania korelacji dla VSS i płyty dynamicznej na przygotowanych poletkach doświadczalnych oraz pobrano materiały do badań korekcyjnych wskaźnika zagęszczenia.
  6. Omówiono występujące roszczenia.
  7. Omówiono sprawy finansowe.
  8. Postęp prac

TOR: