Rada Budowy nr 22

W dniu 13.04.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 22. Najważniejsze tematy narady:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II (24 miesiące) – wynosi 80,52 %.
 2. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 53,27 %.  
 3. Zaawansowanie finansowe: 9,31 % w stosunku do całości kontraktu,  a 98,46% w stosunku do etapu projektowego.
 4. Przypomniano, że na budowie obowiązują identyfikatory, które są przepustką pracowniczą wraz z naklejką na kask, która odpowiada numerowi na identyfikatorze. Obowiązują  także tabliczki informacyjne umieszczone za szybą w autach poruszających się po budowie.
 5. W dniu 19.03.21r. odbyło się uroczyste wbicie łopaty symbolizujące rozpoczęcie budowy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele państwowych i  lokalnych władz, Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
 6. Temat Projektu Gwarancji zwrotu zaliczki był w minionym miesiącu jednym z podstawowych spraw formalno-prawnych do załatwienia. Wymiana korespondencji i propozycje projektów gwarancji były na bieżąco weryfikowane i opinie przedkładane do Zamawiającego.
 7. W minionym miesiącu, jako że Wykonawca planował przystąpienie do różnych asortymentów robót, odbyło się kilka spotkań komisji odbioru oznakowania robót, na czas realizacji.
 8. Zamawiający przekazywał Wykonawcy, w obecności Inżyniera pozostałe działki z nadleśnictwa Kluczbork, za wyjątkiem grupy działek w Ciarce (NDL Kluczbork), na których są prowadzone archeologiczne badania ratownicze. Po zakończeniu tych prac działki zostaną przekazana Wykonawcy.
 9. Pozostały do przejęcia przez Wykonawcę działki z terenów PKP PLK oraz PKP Nieruchomości.
 10. W miesiącu marcu odbyły się planowo cztery Rady Techniczne.
 11. Oprócz narad kontraktowych odbywały się w minionym miesiącu spotkania robocze:
  • odbyła się dodatkowa Rada Roszczeń w dniu 11.03.21r., na której omówiono szczegółowo Roszczenie Ostateczne R10
  • 25.03.21r. – spotkanie w temacie planu badań laboratoryjnych
  • 25.03.21r. – spotkanie robocze z udziałem wszystkich stron, na którym ustalono sposób dalszego procedowania tematu przedmiarów i ZPRS

Zestawienie tabelaryczne wprowadzonych TOR :

Zestawienie wykonanych robót: