Rada Techniczna nr 67

W dniu 30 marca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 67.

 1. Planowane TOR:
  • od dnia 01.04.21r. tymczasowa organizacja ruchu związana z organizacją wyjazdów z budowy w km 21+100 S11, w ciągu drogi wewnętrznej, ul. Wydzieracz
  • od dnia 31.03.21r. tymczasowa organizacja ruchu związana z budową i funkcjonowaniem bypassu w ciągu drogi gminnej, ul. Wydzieracz
  • od dnia 01.04.21r. tymczasowa organizacja ruchu związana z przebudową sieci telekomunikacyjnej na długości budowanej S11.
 2. Termin przejęcia terenu kolei planowany jest na 14.04.2021 r.
 3. Główny Inspektor Drogowy poinformował, że nie występują żadne opóźnienia w robotach.
 4. W dniu 25.03.21 r. odbyło się spotkanie robocze dotyczące m.in. omówienia planu badań, odcinków próbnych i sprawozdań, które zostały przekazane do Inżyniera.
 5. Na stanowisku Ciarka tj. km 0+400 – 0+800 i stanowisku Łomnica przy ul. Lompy trwają Archeologiczne Ratunkowe Badania Wykopaliskowe.
 6. Na etapie procedowania jest 19 roszczeń.
 7. TOR obowiązujący:

8. Wykonane prace: