Rada Techniczna nr 66

W dniu 23 marca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 66. Na Radzie Technicznej przedstawiony został zakres wykonanych robót w tygodniu poprzedzającym naradę.

Wykonane prace:

  1. W dniu 19.03.2021 odbyła się oficjalna inauguracja budowy  na wysokości Kolonii Ciarka. – „wbicie łopaty”, w którym wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa, miejscowych władz, Zamawiającego i Wykonawcy.
  2. Na stanowisku Ciarka tj. km 0+400 – 0+800 i stanowisku Łomnica przy ul. Lompy trwają Archeologiczne Ratunkowe Badania Wykopaliskowe, jak również rozpoczęto prace archeologów na stanowisko Ciarka 3.
  3. Plan badań laboratoryjnych w dniu 16 marca wpłynął do Inżyniera i jest w trakcie  weryfikacji.
  4. W dniu 25.03.21 r. planowane jest spotkanie robocze dotyczące m.in. odcinków próbnych i sprawozdań, które zostały przekazane do Inżyniera.
  5. Główny Inspektor Drogowy poinformował, że roboty są prowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu i Projektem Wykonawczym. Postęp prac jest zadawalający, nie widać na tym etapie żadnych opóźnień w robotach.
  6. Omówiono roszczenia.
  7. Omówiono sprawy finansowe.