Rada Budowy nr 21

W dniu 8 marca 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 21. Najważniejsze tematy poruszane na naradzie:

  1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II (24 miesiące) – wynosi 79,29 %.
  2. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 52,45 %.  
  3. Zaawansowanie finansowe: 8,90 % w stosunku do całości kontraktu,  a 97,09% w stosunku do etapu projektowego.
  4. W lutym odbywały się cykliczne spotkania Zamawiającego, Wykonawcy, Inżyniera oraz przedstawicieli stron przekazujących, związanych z przekazaniem działek z nadleśnictwa Lubliniec, Kluczbork oraz Olesno. W minionym tygodniu przekazane zostały ostatnie działki w Nadleśnictwie Olesno. Pozostały jeszcze działki w Nadleśnictwie Kluczbork
  5. Wykonawca w dniu 22.02.21r, przekazał do Wojewody Śląskiego zgłoszenie zamiaru budowy przyłączy elektroenergetycznych – wraz z załącznikami. Takie samo zgłoszenie zostało również wysłane do Wojewody Opolskiego na budowę linii kablowej ziemnej niskiego napięcia w pasie DW 494 oraz na budowę linii kablowych dla niskiego napięcia w pasie DW 487 i drogi gminnej 101 341.
  6. Wykonawca wprowadzał drobne uwagi do rewizji PW oraz  złożył w dniu 26.02.21r. wniosek o zatwierdzenie PW R02 posadowienie WS3 – WS6, gdzie zaprojektował kolumny DSM.
  7. W minionym miesiącu Wykonawca zgłaszał wykonywanie kolejnych zarobów próbnych oraz, w związku ze sprzyjającą pogodą, rozpoczęły się prace w terenie, a co za tym idzie również badania Wykonawcy- pobieranie materiału do badania przydatności do ponownego wbudowania, badanie nośności i zagęszczenia na wymianie gruntu S11, okolice km 22+400 (ul. Dzierżona).
  8. Zestawienie tabelaryczne wprowadzonych TOR :