Rada Techniczna nr 64

W dniu 1 marca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 64. Omówione tematy:

 1. Wykonawca zawiadomił Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych w Opolu o planowanej do wprowadzenia od dnia 03.03.21r. tymczasowej organizacji ruchu, tj.: wyjazdów z budowy w ciągu drogi DK11 w km 500+660 strona prawa.
 2. Wykonawca zgłosił planowane rozpoczęcie robót w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz sieci teletechnicznych od dnia 05.03.21r. Inżynier przekazała stosowne instrukcje swoim inspektorom branżowym.
 3. Wykonawca w dniu 22.02.21r, przekazał do Wojewody Śląskiego zgłoszenie zamiaru budowy przyłączy elektroenergetycznych – wraz z załącznikami. Takie samo zgłoszenie zostało również wysłane do Wojewody Opolskiego na budowę linii kablowej ziemnej niskiego napięcia w pasie DW 494 oraz na budowę linii kablowych dla niskiego napięcia w pasie DW 487 i drogi gminnej 101 341.
 4. W minionym tygodniu wykonane zostały następujące roboty budowlane:
  • Odhumusowanie:
   S11 Km 2+700 – 2+960
   S11 Km 3+025- 3+090 – zbiornik ZR4
   S11 Km 13+800- 14+050
   DD21 Km 1+750 – 2+500
   DD23 Km 0+000 – 0+470
  • Wykop
   Zbiornik ZR 4 Km 3+025 – 3+090
   S11 Km 0+840 – 1+300
   S11 Km 0+8400 – 0 +900 – wykop rowu str. prawa i lewa
  • Nasyp – platforma robocza: S11 Km 2+800 – 2+960
  • Zagęszczanie I warstwy, wymiana gruntu: S11 Km 3+025 – 3+090
  • Wycinka lasów prywatnych: S11 Km 23+500 – 24+800
  • Karczowanie karpin S11 Km 2+600 – 3+100
  • Montaż przepustu stalowego fi 1600 PH DD-39-01 – DD 39
  • Roboty ziemne na rowie: Rów R-498 w km 23+265
  • Rozbiórka przepustów: RBN w km 3+260
  • Likwidacja istniejących rowów: RBN w km 3+195
  • Konserwacja istniejącego cieku – rzeka Stobrawa S11 Km 3+150
 5. Omówione zostały sprawy projektowe.
 6. Omówione zostały sprawy finansowe.