Rada Techniczna nr 60

W dniu 25 stycznia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 60. Najważniejsze tematy omawiane na naradzie:

 1. Wykonawca zgłosił do GDDKiA w Opolu zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu dla robót krótkotrwałych na DK11 oraz w zakresie wycinki lasu w km 520+060 do 522+600.
 2. Wykonawca zgłosił do Marszałka Województwa Opolskiego zawiadomienie o wprowadzeniu projektu czasowej organizacji ruchu związanej z budową i funkcjonowaniem wyjazdów z DW 487 i DW494 oraz wycinką drzew na DW 494.
 3. W dniu 25.01.21r. odbędzie się odbiór oznakowania na DK11 w km 497+900 do 498+400 wycinka drzew.
 4. W dniu 15.01.21r., zgodnie z ustalonym terminem, do Inżyniera wpłynął Program dla etapu Robót, który jeszcze jest w trakcie weryfikacji przez Zespół Konsultanta.
 5. Podsumowano wykonane prace w poprzednim tygodniu:
  • wycinka drzew na odcinku od km 23+000 do km 24+000 i oczyszczenie terenów po lasach państwowych,
  • zrealizowanie prac w zakresie rzeki Stobrawy,
  • odhumusowanie na odcinku trasy głównej S11 km 1+501 – 1+650 i drogi serwisowej wzdłuż tego odcinka.
 6. Omówiony został plan prac na bieżący tydzień.
 7. W dniu 18.01.21r. odbyło się spotkanie w temacie technologii posadowienia dla obiektów WS-3 i WS-6 (wzmocnienie w technologii wymiany dynamicznej), oraz dla obiektów WD-1, WD-12, WD-16 i WD-24 (wzmocnienie w technologii kolumn CMC).
 8. W dniu 19.01 .21 r. Wykonawca złożył projekt osnowy geodezyjnej, który jest w trakcie weryfikacji.
 9. W dniu 21.01.21r. odbyła się wizytacja w siedzibie Laboratorium Barg we Wrocławiu (laboratorium Wykonawcy). W spotkaniu uczestniczyli Przedstawiciele Wydziału Technologii, Laboratorium Zamawiającego, Technolodzy ze strony Inżyniera, a także Przedstawiciele Wykonawcy. Wizytacja przebiegła pomyślnie, laboratorium posiada wszelkie niezbędne dokumenty, certyfikaty i autoryzacje do przeprowadzania badań.
 10. Laboratorium Polowe w Oleśnie na ul. Kościuszki 14 jest w trakcie urządzania.
 11. Wykonawca zgłosił gotowość wykonania zarobów próbnych w zaakceptowanej betoniarni Włodar dla mieszanki betonowej klasy C30/37 – pale CMC I CFA.
 12. Omówiono występujące roszczenia.
 13. Omówiono sprawy finansowe.