Rada Techniczna nr 59

W dniu 18 stycznia 2021 odbyła się Rada Techniczna nr 59. Najważniejsze tematy narady:

 1. W dniu 12.01.21r. doszło do spotkania wszystkich stron w związku z planowanym rozpoczęciem robót i odbioru oznakowania.
 2. W dniu 15.01.21r. Wykonawca zgłosił planowane na dzień 21.01.21 r. rozpoczęcie robót ziemnych w obrębie drogi dojazdowej DD-28, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 3. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru tymczasowej organizacji ruchu na dzień 25.01.21r. – DK 11 w km 497+900 do 498+400.
 4. W dniu 11.01.21r. zostało zawarte Porozumienie z Zarządem Województwa Opolskiego dotyczące realizacji inwestycji.
 5. W dniu 15.01.21r., zgodnie z ustalonym terminem, do Inżyniera wpłynął Program dla etapu Robót, który jest w trakcie weryfikacji przez Zespół Konsultanta.
 6. W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi planowane są głównie prace przy wycince lasów. Jeżeli warunki atmosferyczne się poprawią, to będą kontynuowane roboty związane z oczyszczeniem terenów po lasach państwowych na działkach, które zostały przejęte oraz roboty związane z rzeką Stobrawą.
 7. Planowane jest przystąpienie do robót ziemnych, w momencie otrzymania decyzji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 8. Ustalono termin wykonania zarobów próbnych w zaakceptowanej betoniarni Włodar dla mieszanki betonowej klasy C30/37.
 9. Pod koniec tygodnia zostaną przygotowane kolejne działki do przekazania przez Nadleśnictwo Olesno.
 10. Omówiono występujące roszczenia.
 11. Omówiono sprawy finansowe.