Rada Budowy nr 19

W dniu 11 stycznia 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 19.

 1. Kamień Milowy nr 1 został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r.
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr 2 – wynosi 79,29%
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 52,45%.
 4. Okres projektowania został zakończony w dniu 17.12.2020 r. Obecnie występujący okres zimowy nie jest liczony do Czasu na Ukończenie
 5. Zaawansowanie finansowe: 8,73% w stosunku do całości kontraktu oraz 98% w stosunku do etapu projektowego.
 6. Nie wniesiono uwag do protokołu z Rady Budowy nr 18.
 7. W  dniu 18.12.20r. Zamawiający otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną przez Wojewodę Opolskiego, Nr. IN.I.7820.8.2020.AZ z dnia 17.12.2020 r., którą przekazał Wykonawcy oraz Inżynierowi.
 8. W dniu 22.12.2020 r. Zamawiający przekazał, a Wykonawca przejął plac budowy dla naszego kontraktu, z wyłączeniem terenów administrowanych przez: Nadleśnictwo Lasów Państwowych Kluczbork, Olesno, Lubliniec; RZGW Poznań i Gliwice; PKP PLK i PKP Nieruchomości; Budynki do wyburzenia; działki ze stanowiskami Archeologicznymi.
 9. Wykonawca zgłosił w dniu 30.12.2020 r. do Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu  zamiar rozpoczęcia robót budowlanych.
 10. W dniu 04.01.2021r. Wykonawca, działając w imieniu Zamawiającego, zgłosił  do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego „Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych”.
 11. Wykonawca, z upoważnienia Zamawiającego, złożył w dniu 05.01.21r. do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.
 12. W dniu 08.01.21r. Wykonawca złożył wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w odniesieniu do chronionych gatunków zwierząt.
 13. Większość porozumień, nawet tych, których zawarcie było możliwe po uzyskaniu Decyzji ZRID, zostało podpisanych.