Rada Techniczna nr 58

W dniu 4 stycznia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna 58.