Rada Techniczna nr 58

W dniu 4 stycznia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna 58.

 1. W dniu 23.12.2020r. odbyło się spotkanie/telekonferencja przy udziale wszystkich stron, na którym m.in. ustalono:
  • PW kompleksowe Pakiet 4 ( ws5 i ws23) wyjaśniono i skorygowano zapisy dot. dylatacji – powyższe projekty w komplecie zaopiniowane pozytywnie
  • PW – posadowienie wykonano 6 z 27 obiektów , wyjaśnianie uwag w toku na spotkaniu roboczym z podwykonawcą i autorami PW – posadowienie (MENARD) przedstawiono zastrzeżenia dot. wątpliwości z przedstawionymi technologiami:
   DR ( kolumny dynamiczne – brak zastosowań na DK klasy S)
   kolumny CMA stosowanie klas betonów niezgodnych z wymogami – norma 
   Wykonawca opracuje interpretacje i rozwiązania powyższych problemów w celu  umożliwienia zatwierdzenia przez Zamawiającego.
  • przedmiary zaopiniowano dla 6 obiektów z 27
 2. Wykonawca zgłosił gotowość wykonania zarobów próbnych w zaakceptowanej betoniarni Włodar dla mieszanki betonowej klasy C30/37.
 3. Główny Technolog Konsultanta poinformowała, że Wykonawca przesyła kolejne rewizje STWiORB oraz PZJ-ów z wprowadzonymi uwagami Weryfikatorów, których zdecydowana część podlega zatwierdzeniu.
 4. Wykonawca wystąpił do Inżyniera Kontraktu o akceptację czterech placów składowych.
 5. Wykonawca przekazał do akceptacji Plan Działań Ratowniczych, który został zweryfikowany z drobnymi uwagami.
 6. Kierownik Projektu poinformował, że w dniu 11.01.2021 r. zaplanowane jest spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Lubliniec celem przekazania dwóch kolejnych działek.
 7. Omówiono roszczenia.
 8. Omówiono sprawy finansowe.