Rada Techniczna nr 57

W dniu 21 grudnia 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 57. Najważniejsze tematy omawiane na naradzie:

  1. Uzyskanie w dniu 18.12.2020 r. decyzji ZRID.
  2. Ustalenie terminu przekazania placu budowy.
  3. Przygotowanie porozumień, których zawarcie było warunkowane otrzymaniem decyzji ZRID.
  4. Poinformowanie wybranych nadleśnictwo oraz gestorów sieci o uzyskaniu decyzji ZRID.
  5. Wykonanie początkowej inwentaryzacji obiektów budowlanych.
  6. Podsumowanie kompletności Projektów Wykonawczych dla obiektów inżynierskich.
  7. Rozpoczęcie procedowania akceptacji placów składowych.
  8. Omówienie roszczeń.
  9. Omówienie spraw finansowych.