Rada Techniczna nr 56

W dniu 14 grudnia 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 56.

  1. Kontrakt oczekuje opublikowania Obwieszczenia przez Wojewodę Opolskiego w sprawie wydania decyzji ZRID dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11) z art. 10 KPa, które dotyczy ustalenia linii rozgraniczających teren inwestycji.
  2. Kierownik Projektu przekazał Decyzję zatwierdzającą Projekt Stałej Organizacji Ruchu z dnia 11.12.2020 r. bez uwag.
  3. Został zakończony etap zawierania porozumień. Do zawarcia pozostały jedynie porozumienia, których zawarcie będzie możliwe po uzyskaniu Decyzji ZRID.
  4. Wykonawca przesłał pakiet 1 ZPRS dla tomów III. Roboty, III.1. Roboty Drogowe i III.3. Roboty Branżowe. Dokumenty są w trakcie weryfikacji.
  5. Wykonawca przekazuje ma bieżąco kolejne Przedmiary Robót do weryfikacji.
  6. Zatwierdzanie recept na betony jest na końcowym etapie.
  7. Omówione zostały występujące roszczenia.
  8. Omówione zostały sprawy finansowe.