Decyzja ZRID

W dniu 17.12.2020 r. dla inwestycji pn.” Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 – S11″ otrzymano decyzję ZRID nr IN.I.7820.8.2020.AZ., rozpoczynającą etap budowy.