Postanowienie RDOŚ

W dniu 8 grudnia 2020 r. otrzymano Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4222.3.2020.MSe.8 uzgadniające, w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, realizację przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)” i określające warunki przedmiotowej realizacji.