Rada Techniczna nr 55

W dniu 30 listopada 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 55.

  1. Wojewoda Opolski w dniu 27.11.2020 r. opublikował Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ZRID dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11) z art. 10 kpa, które dotyczy ustalenia linii rozgraniczających teren inwestycji.
  2. Projektant przekazał otrzymane odstępstwa dotyczące kąta skrzyżowania wraz z odstępstwami dot. zbliżeń do terenu kolejowego oraz osi linii kolejowej do zainteresowanego podmiotu.
  3. Został zakończony etap zawierania porozumień.
  4. Na serwerze Wykonawcy zostały umieszczone przedmiary obiektów inżynierskich MS2, WS6, WD9, WD15, WD16, PS18
  5. Zostały zakończone archeologiczne prace ratunkowe na mielerzach w Wojciechowie i odbył się odbiór prac terenowych.
  6. W bieżącym tygodniu zostanie przekazana wersja elektroniczna PSOR do wydziału BRD celem akceptacji.
  7. Omówione zostały występujące roszczenia.
  8. Omówione zostały sprawy finansowe.
  9. Przedstawiona została zaktualizowana tabela Podwykonawców.