Rada Techniczna nr 52

W dniu 2 listopada 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 52. Najważniejsze tematy narady:

 1. Projektant przekazał odstępstwo dotyczące kata skrzyżowania wraz z odstępstwami dot. zbliżeń do terenu kolejowego oraz osi linii kolejowej do PKP PLK w Opolu, celem kontynuowania procedury SMS/MMS PR-03.
 2. Część postępowania RDOŚ dot. udziału społeczeństwa została zakończona 29.10.2020 r. W chwili obecnej nie ma żadnych wniosków, które mogłyby wydłużyć procedowanie wydania postanowienia z ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
 3. Wykonawca przekazał do zatwierdzenia ostateczną wersję PSOR, wersja 7.
 4. Konsultant zweryfikował dokumentację dotyczącą Projektu Konstrukcji Nawierzchni, która po wyjaśnienia Wykonawcy została zatwierdzona.
 5. Wykonawca przekazał poprawiony pakiet nr 1 Mostowych Projektów Wykonawczych, który już został zweryfikowany i zatwierdzony przez Konsultanta.
 6. Inżynier Kontraktu oczekuje na przekazanie dokumentacji dotyczącej wykonanych odwiertów geotechnicznych.
 7. Konsultant przekazał Zamawiającemu tabelaryczne zestawienie PW i STWiORB, wraz z datami wpływu w odniesieniu do przyjętego programu.
 8. Wykonawca  przesłał do zatwierdzenia lokalizacje tablic informacyjnych (reklamowych) Wykonawcy oraz lokalizacje tablic informujących o  dofinansowaniu inwestycji z Funduszów z Unii Europejskiej.
 9. Przedstawiciel Wykonawcy poinformował, że zostały wysłane wnioski o lokalizacje przyłączy elektroenergetycznych do ZDW Opole oraz GDDKiA Katowice, które związane są z koniecznością zgłoszenia robót dot. oświetlenia drogowego w rejonie Węzła Olesno jak i ronda R4.
 10. Kierownik Projektu poinformował, że zostało wydane tzw. pozwolenie konserwatorskie na prowadzenia archeologicznych prac ratunkowych na mielerzach w Wojciechowie.
 11. Omówione zostały występujące na kontrakcie roszczenia.
 12. Omówione zostały sprawy finansowe.
 13. Omówiono zespół podwykonawców i dostawców.
 14. W związku ze znaczącym zwiększeniem ilości zachorowań na Sars Cov-2 przypomniano obowiązujące zasady funkcjonowania kontraktu i zobligowano do przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa.