Rada Techniczna nr 50

W dniu 19 października 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 50.

  1. Omówiony został stan procedowania porozumień z nadleśnictwem oraz gestorami sieci.
  2. Omówione zostały bieżące sprawy projektowe: zabezpieczenie szczelin między obiektami, projekt konstrukcji nawierzchni, lokalizacja przewodów elektroenergetycznych.
  3. Uzgodniono weryfikację pakietów mostowych projektów wykonawczych.
  4. Uzgodniono terminy przekazania STWOiORB.
  5. Omówiony został temat aktualizacji Programu Prac Projektowych.
  6. Omówione zostały bieżące roszczenia.
  7. Omówione zostały sprawy finansowe.
  8. Przypomniane zostały zasady bezpieczeństwa pracy związane ze stanem epidemiologicznym.