Rada Techniczna nr 49

W dniu 12 października 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 49.

 1. Wykonawca wykazał wszystkie terminy urzędowe dotyczące sprawy przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 2. Konsultant zarekomendował Zamawiającemu PTOR dotyczący tzw. bajpasów i przebudowy urządzeń branżowych.
 3. Wykonawca zamieścił na serwerze 5 sztuk PTOR zatwierdzonych przez Zarządców, dotyczących wjazdów/wyjazdów  z budowy.
 4. W bieżącym tygodniu planowane jest spotkanie (telekonferencja) dot. objazdu poprzez drogi gminne w m. Olesno w przypadku zamknięcia drogi S11.
 5. Omówione zostały procedowane porozumienia.
 6. Konsultant zweryfikował dokumentację Projektu Konstrukcji Nawierzchni, która w obecnej wersji jest zgodna z zapisami PFU i została zatwierdzona.
 7. Wykonawca przekazał do Inżyniera trzy pakiety projektów wykonawczych dokumentacji mostowej.
 8. Omówiono sposób procedowania wniosków Wykonawcy o zatwierdzania materiałów.
 9. Konsultant przekazał Zamawiającemu tabelaryczne zestawienie PW i STWiORB, wraz z datami wpływu w odniesieniu do przyjętego programu.
 10. Omówiono występujące roszczenia.
 11. Omówiono sprawy finansowe.