Rada Techniczna nr 43

W dniu 17 sierpnia 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 43.

 1. Protokół z Rady Technicznej nr 42 został przyjęty bez zastrzeżeń.
 2. Wykonawca poinformował o wystosowaniu pisma do Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie z prośbą o pozytywną opinię dotyczącą odstępstw dla dróg powiatowych DP 19450 i DP 19490.
 3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prosi o uzupełnienie ponownego raportu oddziaływania na środowisko. Uzupełnienie zostanie dostarczone do dnia 21.08.2020r.
 4. Wykonawca przedłożył do zatwierdzenia Projekt Stałej Organizacji Ruchu.
 5. Procedowany jest temat podłużnych szczelin między obiektami. Trwa etap wyceny projektu.
 6. Konsultant weryfikuje wciąż tabele uzgodnień, które  Wykonawca cały czas aktualizuje.
 7. Wykonawca przedstawił wzór uzgodnionego z ZDW Opole  porozumienia dot. ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 494.
 8. Zostało omówione spotkanie dotyczące Projektu Konstrukcji Nawierzchni, które odbyło się 10.08.2020 r.
 9. Przekazane dotychczas mostowe projekty wykonawcze zostały wstępnie zweryfikowane i przekazano robocze uwagi do uwzględnienia w kolejnej rewizji.
 10. Wykonawca systematycznie składa do weryfikacji Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak i Projekty Wykonawcze.
 11. Omówiono występujące roszczenia, co do których dokonano wstępnych ustaleń na Radzie Roszczeń.
 12. Omówiona zostało uczestnictwo nowego Podwykonawcy.
 13. Omówiono sprawy finansowe.