Rada Techniczna nr 42

W dniu 3 sierpnia 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 42. Najważniejsze tematy narady:

 1. Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji, po posiedzeniu Sztabu Zarządzania Kryzysowego dotyczącego stanu epidemii COVID19, które odbyło się w dniu dzisiejszym – poinformował, że GDDKiA O/Opole, w związku z wzrostem liczby zachorowań w kraju na COVID19, nie zmienia trybu prowadzenia Narad Technicznych i Budowy w ograniczonym składzie do 9 i uczestnictwem pozostałych przedstawicieli poprzez  telekonferencję.
 2. Omówiono temat uzupełnienia Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na środowisko.
 3. Omówiono aktualny stan procedowania odstępstw od warunków technicznych tzn. drogowych oraz dot. kąta skrzyżowania linii kolejowej.
 4. Omówiono stan zaawansowania uzyskiwania uzgodnień i opinii do PSOR.
 5. Zamawiający przekazał swoje uwagi Konsultantowi dotyczące KSZR.
 6. Omówiono tabele uzgodnień, które Konsultant na bieżąco weryfikuje, a Wykonawca aktualizuje.
 7. Omówiono projekty przebudowy sieci elektroenergetycznych.
 8. Omówiono tematy związane z wycinką drzew.
 9. Poinformowano o ogłoszonym przetargu na ratunkowe badania archeologiczne.
 10. Omówiono listę STWIORB-ów do weryfikacji.
 11. Omówiono występujące roszczenia.
 12. Omówiono sprawy finansowe.
 13. Inżynier ocenił postęp prac projektowych jako zadawalający.