Rada Techniczna nr 40

W dniu 20 lipca 2020 r. odbyła się Rada Techniczne nr 40. Najważniejsze tematy narady:

 1. Rada Techniczna odbyła się w siedzibie Zamawiającego w ograniczonym składzie do 9 osób, pozostali uczestnicy narady wzięli udział online (telekonferencja).
 2. Uzyskano od PKP PLK uzupełnienie uzgodnienia dotyczącego drogi DD12 wraz ze zjazdami (uzyskano komplet uzgodnień).
 3. Omówiono uzyskane warunki przyłączeniowe dla oświetlenia rejonu ronda R4.
 4. Otrzymano postanowienie o udzieleniu zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w sprawie wymagań od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej a także sposobu utrzymania i urządzania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych dla naszej inwestycji.
 5. Trwa procedowanie Wniosku o udzielenie Decyzji ZRID.
 6. Omówiono lokalizację kamery na węźle Olesno.
 7. Przeprowadzono monitoring tabeli uzgodnień, która jest na bieżąco aktualizowana.
 8. Omówiono występujące roszczenia.
 9. Omówiono sprawy finansowe.
 10. Poinformowano o zmianie nazwy Wykonawcy Spółki z Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. na Kobylarnia S.A.
 11. Przedstawiono zmiany personalne.