Rada Techniczna nr 39

W dniu 13 lipca 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 39. Najważniejsze tematy poruszane na naradzie:

 1. Rada Techniczna odbyła się online jako telekonferencja.
 2. Protokół z poprzedniej Rady Technicznej został przyjęty bez uwag.
 3. Wojewoda Opolski wydał postanowienie o udzieleniu zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w sprawie wymagań od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej a także sposobu utrzymania i urządzania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.
 4. Pozostałe odstępstwa od warunków technicznych tzw. drogowych są nadal w procedowaniu.
 5. Projekt Stałej Organizacja Ruchu jest w fazie wykończenia. Pozostały 3 elementy: ciąg pieszo-rowerowy w ciągu DW 494, poduszki zderzeniowe na Węźle Olesno i przekrój przez rondo R1.
 6. Konsultant na bieżąco weryfikuje także tabele uzgodnień, które  Wykonawca cały czas aktualizuje.
 7. Zaplanowane zostanie spotkanie dotyczące omówienia rozwiązań projektowych zabezpieczenia podłużnych szczelin dylatacyjnych chroniących przed upadkiem.
 8. Omówiony został postęp realizacji STWIORB-ów.
 9. Omówione zostały występujące roszczenia.
 10. Omówione zostały sprawy finansowe.
 11. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny z PPP. Niewielkie opóźnienia są spowodowane sytuacją pandemiczną w kraju.