Rada Budowy nr 13

W dniu 6 lipca 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 13. Najważniejsze tematy poruszane na radzie:

 1. Kamień Milowy nr 1 został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r. został złożony Wniosek o ZRID.
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr 2 – wynosi 55,97%
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 37,02%.
 4. Nie wniesiono uwag do protokołu z Rady Budowy nr 12.
 5. Na dzień Rady Budowy u pracującego przy inwestycji personelu, nie stwierdzono zakażeń COVID-19.
 6. Do czasu zakończenia procedur związanych z utrudnieniami z powodu pandemii obowiązuje Program Prac Projektowych rewizja 2.0.
 7. W dniu 30.06.2020r. Wojewoda Opolski wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania Decyzji ZRID na budowę obwodnicy Olesna.
 8. W chwili obecnej wnioski o odstępstwa tzw. mostowe i drogowe procedowane są przez UW w Opolu.
 9. Konsultant na bieżąco weryfikuje tabele uzgodnień, które  Wykonawca cały czas aktualizuje.
 10. W miesiącu czerwcu 2020 r. wykonywane były prace projektowe zgodnie z zaakceptowanym Programem Prac Projektowych w zakresie procedowania i uzupełniania wniosku o decyzję ZRID do UW w Opolu oraz odstępstw.
 11. Na dzień 30.06.2020 r. Wykonawca przesłał do weryfikacji 18 STWIORB-ów
 12. Konsultant ocenił postęp prac jako zadowalający.
 13. Kierownik Projektu nie wniósł uwag do postępu prac i zaangażowania Wykonawcy.
 14. Omówione zostały sprawy techniczne i projektowe.
 15. Omówiono sprawy finansowe.
 16. Omówiono występujące roszczenia.
 17. Poinformowano o zmianie adresu biura budowy Wykonawcy.
 18. Omówiono sprawy organizacyjne wynikające z ogłoszonego stanu pandemii koronawirusa.