Rada Techniczna nr 36

W dniu 15 czerwca 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 36. Najważniejsze tematy narady:

  1. Ze względu na sytuację wyjątkową związaną z pandemią koronawirusa, Rada Techniczna odbyła się jako telekonferencja, przy udziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, przed swoimi komputerami.
  2. Skorygowane wnioski o odstępstwa tzw. drogowe w zakresie dotyczącym jedynie dróg powiatowych 1945O i 1949O zostały złożone przez Wykonawcę do Oddziału GDDKiA w Opolu.
  3. Wszystkie uzupełnienia do wniosku o tzw. odstępstwo kolejowe (dot. kąta skrzyżowania) zostały wysłane do UW w Opolu.
  4. Projekt Stałej Organizacji Ruchu uwzględniający uwagi przekazane przez audyt BRD został  zweryfikowany przez Konsultanta i Zamawiającego.
  5. Trwają prace nad uzyskaniem brakujących uzgodnień technicznych.
  6. Wyznaczenie terminu przekazania do akceptacji roboczej wersji przekroju poprzecznego poprzez środek ronda R1c wraz ze wskazaniem odległości ekranu EA1.1 od bariery ochronnej (skrajnia dla znaków drogowych i parametr intruzji).
  7. Opracowania dot. konstrukcji wszystkich dróg realizowanych na przedmiotowym w ramach Projektu Wykonawczego są w końcowej fazie przygotowań.
  8. Omówiono występujące roszczenia.
  9. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
  10. Omówiono sprawy finansowe.