Rada Techniczna nr 35

W dniu 1 czerwca 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 35. Tematy omawiane na naradzie to:

 1. Podsumowanie video-spotkania, które odbyło się w dniu 28.05.2020 r. w związku z decyzją otrzymaną z Ministerstwa odnośnie uzupełnienia lub wyjaśnienia dotyczącego uzyskania odstępstw drogowych.
 2. Skorygowanie wniosku o odstępstwa dla zmiany klas dróg powiatowych nr 1945O i 1949O w zakresie zmiany podstawy prawnej.
 3. Ustalenie prawne granic pasa drogowego DP 1949O ul. Lompy w m. Łomnica, w tym przeanalizowanie możliwości zaprojektowania odcinka w/w drogi powiatowej, jako przebudowy w pasie drogowym.
 4. Zakończenie weryfikacji projektu budowlanego obiektów WS3 i WS6.
 5. Przekazanie kompletnego projektu budowlanego obiektów WS3 i WS6 w ramach uzupełnienia wniosku o ZRID, do UW w Opolu do dnia 15 czerwca bieżącego roku.
 6. Przeanalizowanie uzupełnienia wniosku o ZRID w kwestii ewentualnej konieczności aneksowania Protokołu Odbioru Projektu Budowlanego.
 7. Przekazanie wyodrębnionych projektów podziałów do RDLP w Katowicach oraz materiałów dla zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
 8. Spotkanie terenowe z Przedstawicielem GDDKiA Opole, w sprawie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowiska archeologicznego zlokalizowanego w okolicy obiektu WS3.
 9. Udostępnienie pierwszego PW do weryfikacji.
 10. Omówienie występujących roszczeń.
 11. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny z zatwierdzonym PPP.
 12. Omówienie spraw finansowych.