Rada Techniczna nr 34

W dniu 25 maja 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 34.

Najważniejsze zagadnienia poruszane na naradzie:

 1. Ze względu na sytuację wyjątkową związaną z pandemią koronawirusa, Rada Techniczna odbyła się jako telekonferencja, przy udziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, przed swoimi komputerami.
 2. Monitoring przekazanych do UW w Opolu poprawek i treści uzupełniających do wniosku o odstępstwa.
 3. Analiza zgodności otrzymanych zgód wodnoprawnych z Projektem Budowlanym zakończyła się wynikiem pozytywnym.
 4. Trwa weryfikacja wezwania do uzupełnienia wniosku o ZRID.
 5. Poprawiony o uwagi Kierownika Projektu oraz Konsultanta Projekt Stałej Organizacji Ruchu jest obecnie ponownie weryfikowany.
 6. Oczekuje się złożenia przez Wykonawcę celem weryfikacji harmonogramu składania dokumentacji obiektów WS3 i WS6.
 7. Na bieżąco są pozyskiwane brakujące opinie techniczne i uzgodnienia.
 8. Dyrektor Kontraktu poinformował, że jest trakcie analizowania i wprowadzania uwag do PSOR.
 9. Został opracowany przez weryfikatora dok. Mostowej Raport Techniczny dotyczących projektów dla WS-3 – WS-6.
 10. Przygotowany został wykaz opracowanych STWiORB, niezbędny do dalszego procedowania.
 11. Omówiono występujące roszczenia.
 12. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny z zatwierdzonym PPP.
 13. Przypomnienie o nałożonych obowiązkach związanych z pandemią COVID-19 oraz o konieczności dokumentowania wszystkich dodatkowych prac z tym związanych.
 14. Omówione zostały sprawy finansowe.