Rada Techniczna nr 33

W dniu 18 maja 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 33. Najważniejsze zagadnienia poruszane na naradzie:

 1. Obowiązuje rewizja 2 Programu Prac Projektowych.
 2. Przekazanie do UW w Opolu poprawek i treści uzupełniających do wniosku o odstępstwa.
 3. Analiza zgodności otrzymanych zgód wodnoprawnych z Projektem Budowlanym zakończyła się wynikiem pozytywnym.
 4. Wpłynęło wezwanie do uzupełnienia wniosku o ZRID.
 5. Wniesione zostały uwagi do projektu stałej organizacji ruchu.
 6. Na bieżąco są pozyskiwane brakujące opinie techniczne i uzgodnienia.
 7. Udostępniono Stronom zamienną koncepcję rozwiązań projektowych dla obiektów WS3 i WS6.
 8. Wprowadzane są uwagi do dokumentacji KSZR wraz z umowami przyłączeniowymi.
 9. Przygotowany został wykaz opracowanych STWiORB, niezbędny do dalszego procedowania.
 10. Omówiono występujące roszczenia.
 11. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny z zatwierdzonym PPP.
 12. Przypomnienie o nałożonych obowiązkach związanych z pandemią COVID-19 oraz o konieczności dokumentowania wszystkich dodatkowych prac z tym związanych.
 13. Omówione zostały sprawy finansowe.