Rada Techniczna nr 32

W dniu 4 maja 2020 r odbyła się Rada Techniczna nr 32, na której omówione zostały bieżące tematy realizacji kontraktu:

 1. Trwa pandemia koronowirusa, przez co Rady Techniczne odbywają się wciąż w formie telekonferencji.
 2. Uzyskano komplet pozwoleń wodnoprawnych. Prowadzona jest analiza zgodności projektu budowlanego z pozwoleniami.
 3. Trwa uzyskiwanie uzgodnień technicznych i pozwoleń, które jeszcze nie zostały wydane.
 4. Zweryfikowano Projekt Stałej Organizacji Ruchu, wprowadzając uwagi i spostrzeżenia.
 5. Opracowano wzór porozumienia, niezbędny do opracowania projektów porozumień z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie warunków przejęcia dróg obsługujących przyległy do placu budowy teren.
 6. Zakończono opracowanie projektu dotyczącego zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości dla podłużnych szczelin dylatacyjnych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi S11.
 7. Zakończono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.
 8. Trwają prace nad zaprojektowaniem konstrukcji nawierzchni wszystkich dróg realizowanych na kontrakcie.
 9. Omówiono występujące roszczenia.
 10. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym PPP.
 11. Ponowiono komunikat o zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa w związku z panującą pandemią oraz o bieżącej kontroli zasobów ludzkich.
 12. Omówiono sprawy finansowe.
 13. Ustalono termin kolejnej narady.