Rada Techniczna nr 31

W dniu 27 kwietnia 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 31. Najważniejsze tematy poruszane na naradzie:

 1. Aktualizacja PPP – niezbędne jest jak najszybsze jej przedłożenie
 2. Omówiono odstępstwa od otrzymanych warunków technicznych
 3. Przedłożono listę warunków technicznych i uzgodnień, których na dzień narady jeszcze nie otrzymano.
 4. Zweryfikowany został Projekt Stałej Organizacji Ruchu.
 5. Omówiono postęp prac nad przygotowaniem projektu dotyczącego sposobu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości dla dwóch obiektów inżynierskich, zlokalizowanych w ciągu drogi S11.
 6. Omówiono zasadność przeprowadzenia monitoringu geotechnicznego.
 7. Omówiono występujące roszczenia.
 8. Inżynier Kontraktu ocenił postęp prac jako zgodny z PPP.
 9. Przypomniano o konieczności zastosowania się do zasad bezpieczeństwa i higieny oraz monitoringu zasobów ludzkich w związku ze stanem epidemiologicznym.
 10. Omówiono sprawy finansowe.
 11. Wyznaczono kolejne terminy spotkań.