Rada Techniczna nr 30

W dniu 20 kwietnia 2020 odbyła się Rada Techniczna nr 30. Najważniejsze punkty narady:

 1. Ze względu na sytuację wyjątkową związaną z epidemią koronawirusa, Rada Techniczna odbyła się jako telekonferencja, przy udziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, przed swoimi komputerami.
 2. Inżynier polecił Wykonawcy złożenie realnej aktualizacji planu PPP, uwzględniającej obecną sytuację epidemiologiczną w kraju.
 3. Trwa uzyskiwanie niezbędnych zgód i warunków technicznych od gestorów sieci.
 4. Wykonany został projekt Stałej Organizacji Ruchu, który jest weryfikowany przez Inżyniera.
 5. Opracowane są projekty dotyczące konstrukcji wszystkich dróg realizowanych na przedmiotowym Kontrakcie
 6. Plan Działań Ratowniczych jest w trakcie procedowania.
 7. Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem jest w trakcie opracowywania.
 8. Omówiono występujące roszczenia.
 9. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
 10. Inżynier przypomniał, że w związku z sytuacją nadzwyczajną, związaną z panującą epidemią koronawirusa, wydane zostały przez Zamawiającego polecenia dotyczące pracy w tym okresie. Przede wszystkim przestrzeganie prawa związanego z pandemią, czyli przestrzeganie/ograniczanie zakazu kontaktów, używanie środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji) oraz prowadzenie narad i spotkań (w miarę możliwości) za pomocą przekazów elektronicznych – telekonferencji. Obowiązują one wszystkich pracowników.
 11. Omówiono sprawy finansowe.