Rada Budowy nr 10

W dniu 6 kwietnia 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 10. Podsumowanie Rady:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do I Kamienia Milowego – 20 marzec 2020 r. wynosi 100%
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II – wynosi 43,48 %
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 29,19 %
 4. Personel Konsultanta został przeszkolony z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie obowiązków wykonywanych przez Nadzór.
 5. Wykonawca przekazał szczegółowy Program rew. 2.1 dla etapu prac projektowych, który Konsultant przyjął wyznaczając jednocześnie warunki jego realizacji.
 6. Złożony wniosek ZRID został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta i złożony do Urzędu Wojewódzkiego.
 7. Konsultant na bieżąco weryfikuje tabele do aktualizacji uzgodnień.
 8. Zreferowano postęp prac w odniesieniu do Programu Prac Projektowych. W miesiącu marcu 2020 r. prace projektowe wykonano zgodnie z PPP.
  a) Zakończono prace nad mapą sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych wraz z wykonaniem badania stanu prawnego ewidencji
  b) Procedowano proces o uzyskanie decyzji wodno-prawnych
  c) Złożono wniosek o ZRID
  d) Rozpoczęto prace nad Projektem Wykonawczym
 9. Przedstawiciel Wykonawcy – Projektant poinformował, że w związku z pandemią COVID19 i wynikającej z niej m.in. pracą urzędów w trybie zdalnym – Wykonawca wraz z wymaganymi egzemplarzami w formie papierowej przekazał także wersję elektroniczną na płycie CD całości dokumentów do wniosku o ZRID.
 10. Omówiono techniczne trudności występujące na etapie projektowania i zaproponowano rozwiązania.
 11. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
 12. Wyszczególniono listę prac, które powinny być wykonane w kolejnym miesiącu – do następnej Rady Budowy.
 13. Omówiono środki, jakimi dysponuje Wykonawca.
 14. Omówiono sprawy finansowe, związane z Przejściowym Świadectwem Płatności.