Rada Techniczna nr 29

W dniu 30 marca 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 29. Najważniejsze punkty narady:

  1. Ze względu na sytuację wyjątkową związaną z epidemią koronawirusa, Rada Techniczna odbyła się jako telekonferencja, przy udziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, przed swoimi komputerami.
  2. Wykonawca złożył do IK aktualizację PPP wraz z załącznikami. Inżynier jest w trakcie jej weryfikacji.
  3. Pozwolenia wodno-prawne, niezbędne do realizacji inwestycji zostaną wydane do końca kwietnia 2020 r.
  4. Podział nieruchomości przez Wydział Geodezji i Kartografii powiatu oleskiego ma zostać ukończony w pierwszym tygodniu kwietnia
  5. Projekt Stałej Organizacji Ruchu zostanie wykonany do połowy kwietnia 2020.
  6. Opracowane są projekty dotyczące konstrukcji wszystkich dróg realizowanych na przedmiotowym Kontrakcie
  7. Plan Działań Ratowniczych jest w trakcie procedowania.
  8. Omówiono występujące roszczenia.
  9. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
  10. Omówiono sprawy finansowe.