Rada Techniczna nr 28

W dniu 23 marca 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 28. Najważniejsze punkty narady:

  1. Ze względu na sytuację wyjątkową związaną z epidemią koronawirusa, Rada Techniczna odbyła się jako telekonferencja, przy udziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, przed swoimi komputerami.
  2. 20 marca 2020 r. został złożony wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).
  3. Pozwolenia wodno-prawne, niezbędne do realizacji inwestycji zostaną wydane do końca kwietnia 2020 r.
  4. W związku ze stanem epidemii wirusa COVID 19, kontakt z przedstawicielami niektórych instytucji jest bardzo ograniczony.
  5. Procedowane są zmiany w zakresie dokumentacji projektowej dla obiektów WS3 oraz WS6.
  6. Wykonawca będzie przesyłał do wszystkich stron codzienne raporty o postępie procedowania operatów geodezyjnych.
  7. Omówiono występujące roszczenia.
  8. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
  9. Omówiono sprawy finansowe.