Rada Techniczna nr 27

W dniu 17 marca 2020 r odbyła się Rada Techniczna nr 27. Najważniejsze punkty narady:

  1. Ze względu na sytuację wyjątkową związaną z epidemią koronawirusa, Rada Techniczna odbyła się jako video-konferencja, przy udziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, przed swoimi komputerami.
  2. Omówiono najważniejsze tematy związane przede wszystkim ze zbliżającym się terminem kontraktowym złożenia Wniosku o ZRID – 20.03.2020r. oraz realizacją Kamienia Milowego Nr 1.
  3. Projekt Budowlany został zaakceptowany, z dwiema uwagami dotyczącymi obiektów WS3 oraz WS6, dla których dokumentacja projektowa jest wciąż procedowana.
  4. Przedstawiciel projektanta poinformował, że na dzień narady otrzymał jedno pozwolenie z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z Poznania. Pozostałe są w trakcie procedowania, które ze względu na zaistniałą sytuację może się znacznie przedłużyć.
  5. Omówiono występujące roszczenia.
  6. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
  7. Omówiono sprawy finansowe.