Rada Techniczna nr 26

W dniu 2 marca 2020 odbyła się Rada Techniczne nr 26. Najważniejsze punkty narady:

  1. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne w zakresie wszystkich branż.
  2. Przygotowano roboczą wersję wniosku o ZRID.
  3. Złożono do akceptacji aktualizację PPP.
  4. Omówiono sprawy projektowe, m.in. projekty stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu, zabezpieczenia przed upadkiem przy realizacji obiektów inżynierskich, wpływ inwestycji na miejsce zwane „siedem źródeł”, opracowanie wizualizacji projektu, wykonanie rysunków projektu zagospodarowania terenu
  5. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny z PPP.
  6. Omówiono sprawy finansowe kontraktu