Rada Techniczna nr 25

W dniu 24 lutego 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 25. Najistotniejsze punkty narady:

  1. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne w zakresie wszystkich branż.
  2. Wzór umowy podwykonawczej uzyskał pozytywną opinię Konsultanta.
  3. Uaktualniony plan sytuacyjny z liniami rozgraniczającymi uwzględniającymi nową ewidencję został zaopiniowany pozytywnie.
  4. Omówiono sprawy projektowe.
  5. Wykonawca zreferował przebieg realizacji z ustaleń z Rady Technicznej nr 23.
  6. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny z PPP.
  7. Omówiono sprawy finansowe.