Rada Techniczna nr 24

W dniu 17 lutego 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 24. Najistotniejsze punkty narady:

  1. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne w zakresie wszystkich branż.
  2. Wykonawca przekazał do Inżyniera wzór umowy podwykonawczej po weryfikacji. Oczekuje się akceptacji dokumentu.
  3. Uaktualniony plan sytuacyjny z liniami rozgraniczającymi uwzględniającymi nową ewidencję został udostępniony stronom.
  4. Omówiono sprawy projektowe: rozwiązanie projektowe sposobu przeprowadzenia wody z rowu w poprzek pasa utrzymaniowego, ingerencję w obszar „7 źródeł”, zastosowanie konkretnych materiałów przy projektowaniu obiektów.
  5. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny z PPP.
  6. Omówiono sprawy finansowe.