Rada Techniczna nr 23

W dniu 03 lutego 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 23. Najistotniejsze punkty narady:

  1. Omówiono proces weryfikacji złożonego Wzoru umowy podwykonawczej.
  2. Został omówiony proces weryfikacji Opinii geotechnicznej, projektu geotechnicznego oraz dokumentacja podłoża gruntowego.
  3. Został omówiony proces weryfikacji Projektu Architektoniczno-Budowlanego
  4. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne, których uzyskaniem zajmuje się Projektant.
  5. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
  6. Omówione zostały szczegółowe zagadnienia projektowe, jak również trudności, które wystąpiły na bieżącym etapie prac i przedstawiono sposoby ich rozwiązania.