Rada Techniczna nr 22

W dniu 27 stycznia 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 22. Najistotniejsze punkty narady:

  1. Wzór umowy podwykonawczej jest nadal w procedowaniu.
  2. Opinia geotechniczna, projekt geotechniczny oraz dokumentacja podłoża gruntowego są nadal w procedowaniu.
  3. Został omówiony proces weryfikacji Projektu Architektoniczno-Budowlanego
  4. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne, których uzyskaniem zajmuje się Projektant.
  5. Raport z grudniowych spotkań z lokalną społecznością jest opracowywany.
  6. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
  7. Omówione zostały szczegółowe zagadnienia projektowe, jak również trudności, które wystąpiły na bieżącym etapie prac i przedstawiono sposoby ich rozwiązania.