Rada Techniczna nr 21

W dniu 20 stycznia 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 21. Najistotniejsze punkty narady:

  1. Wzór umowy podwykonawczej jest nadal w procedowaniu.
  2. Opinia geotechniczna, projekt geotechniczny oraz dokumentacja podłoża gruntowego są nadal w procedowaniu.
  3. Złożony został Projekt Budowlany obejmujący wszystkie branże wraz z mapą do celów projektowych i operatem wodno-prawnym. Trwa proces weryfikacji.
  4. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne, których uzyskaniem zajmuje się Projektant.
  5. Raport z grudniowych spotkań z lokalną społecznością jest opracowywany.
  6. Przedstawiciel Wykonawcy wystąpi w bieżącym tygodniu o opinię do ZRiD.
  7. Omówione zostały szczegółowe zagadnienia projektowe, jak również trudności, które wystąpiły na bieżącym etapie prac i przedstawiono sposoby ich rozwiazania.
  8. Omówiono sprawy finansowe.