Rada Budowy nr 7

W dniu 13 stycznia 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 7, na której omówiono postęp robót oraz etapy akceptacji niezbędnych dokumentów kontraktowych. Pozostałe tematy Rady Budowy:

  1. Podsumowanie spotkań ze społecznością lokalną, które odbyły się w dniach 16 i 17 grudnia 2019 r.
  2. Ocena przez Konsultanta postępu prac, na podstawie zatwierdzonego Programu Prac Projektowych – wynik pozytywny.
  3. Omówienie tematów związanych z ochroną środowiska.
  4. Omówienie spraw finansowych.
  5. Sprawy administracyjne – zmiana na stanowisku Dyrektora ds. Inwestycji w GDDKiA Oddział w Opolu