Spotkanie informacyjne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu wraz z Wykonawcą i  Biurem Projektów zapraszają na spotkanie informacyjne w sprawie zaprojektowania i budowy Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11).

Spotkanie ma na celu poinformowanie lokalnej społeczności oraz wszystkich zainteresowanych stron o planowanym przedsięwzięciu.

W trakcie spotkań mieszkańcy będą mogli zapoznać się z aktualnymi rozwiązaniami projektowymi, dotyczącymi przebiegu drogi ekspresowej, przebudowywanych dróg poprzecznych oraz pozostałych dróg.

Strona informacyjna projektu:  www.s11-obwodnicaolesna.pl

Adres mailowy do składania wniosków: s11-olesno@trakt.eu

Wzór wniosku do pobrania poniżej:

Pobierz wzór wniosku

Terminy spotkań:

16.12.2019 godz. 16.00
Miejski Dom Kultury w Oleśnie
ul. Wielkie Przedmieście 31, Olesno

17.12.2019 godz. 16.00
Remiza OSP w Łomnicy
ul. Strażacka 3, Łomnica

Plany sytuacyjne planowanej inwestycji: